Alle 176 huseiere får tilbud om innløsning

Det har vært en pågående sak der 26 huseiere skulle få sine eiendommer vurdert på nytt. Noen hadde allerede kjøpt seg nytt hus og andre hadde kjøpt tomter og var klar for bygging. Det har vært en periode med stor usikkerhet og en del har naturlig nok vært fortvilte over situasjonen de har kommet il.

Nå melder Fosna Folket at Forsvarsbygg har snudd og sier at alle 176 skal få tilbud om innløsning.

Vi har ikke så mange detaljer om saken enda, men håper nå det blir satt et endelig punktum for denne saken.

Innbyggere føler seg lurt av Forsvarsbygg.

 

Vanskelig tid. Bonde Per Kristian Øien på Uthaug sier prosessen rundt hva som skjer med gården har vært tung. Familien har allerede kjøpt nytt hus, men nylig ble det klart at gården Hoøyen er en av de 26 stedene hvor Forsvarsbygg skal gjøre nye støyberegninger og kanskje ikke vil løse inn bolighuset likevel.(Foto: Frank Cadamarteri Adresseavisen)

Per Kristian Øien kjøpte ny bolig da han fikk vite at støy fra flybasen ville gjøre gården ubeboelig. Nå er ikke Forsvarsbygg lenger sikker på om de vil kjøpe ut det gamle huset.

– Dette er et slag i ansiktet, sier bonde Per Kristian Øien til  Adresseavisen 04 juni 2017 

Les videre

Forsvarsbygg, Støygruppa og Kommunen sammen på workshop om støyisolering

 

Med bakgrunn i kritikken som har kommet i forbindelse med støyisoleringsprosjektet så ble Støygruppa og Ørland kommune invitert til en workshop sammen med Forsvarsbygg.

Første workshop ble avholdt 28 juni og Støygruppa fikk  presentert de problemstillinger vi ser må avklares på kort sikt, men også på lengre sikt. Vi hadde også en del forslag til løsninger som nå Forsvarsbygg skal se nærmere på og som vi skal drøfte videre.

Støygruppa er fornøyd med at vi nå blir tatt med på råd og vi skal gjøre vårt for å gi de innspill vi mener er nødvendige for å få dette til å bli en suksess, noe vi har felles mål om.

Det vil for eksempel innen kort tid bli publisert et flytdiagram som visualiserer prosessen fra første henvendelse om befaring frem til tiltaket er ferdig. Dette skal forhåpentligvis gi huseierene en bedre forståelse over hva som skal skje og over hvor lang tid det vil gå.

I Adresseavisen sin nettutgave kan du lese mer om dette, men vi siterer leder Hans Kristian sin kommentar her under:

____________________________________________________________________________________

Har tro på bedre løsning

Leder for Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, sier de har klare forventninger om å finne gode løsninger sammen med Forsvarsbygg.

– Den nye eiendomssjefen deres har signalisert klart at de tar det på alvor og ønsker å rydde opp i hvordan dette skjer. Det har vi tiltro til at skjer. Vi har også forventing om at vi skal greie å rydde opp for de flere titalls huseierne som nå er i ferd har fått gjort tiltak, der ting ikke har gått som det skal, sier han.

LES OGSÅ: – Endelig tar Forsvarsbygg oss på alvor

– Dette bør gå like smertefritt som forrige runde med støyisolering i Ørland, ki 2005-2006. Jeg er ganske sikker på at vi får til merkbare forbedringer for de berørte, sier Norset.

___________________________________________________________________________________________________