Første hus i rød støysone rives

 

Torsdag 7. mars gikk startskuddet for rivingen av bygninger i rød støysone rundt kampflybasen i Ørland kommune. En enebolig med tilhørende garasje og et gammelt stabbur på Melbu var først ute. I alt er det 176 bygninger som befinner seg i denne sonen. Per 7. mars har Forsvarsbygg kjøpt 113 av disse.

 

– Vi skal nå gjennomføre riving av de byggene vi nå har kjøpt som er i rød støysone og som vi ikke finner til annen bruk. Det blir mellom 50 og 60 bygg i år og de resterende i 2020 og 2021, forteller Pedersen. til Fosna Folket. 

Riving av en eiendom tar om lag en ukes tid, opplyser Pedersen. Først er det selve rivingen, så må alt fjernes fra tomten, før terrenget blir tilbakeført til landbruksareal.

– Det neste bygget vi skal rive er rett sør for boligen på Melbu. Her begynner vi denne uka. Etter det skal vi begynne i Blomsterbyen ute ved Uthaug. Det starter i juni, forteller han til Fosna Folket 

Støygruppa har tatt noen bilder og vil ta nye bilder at området etter at arbeidet er ferdigstilt.

 

Informasjonsmøte om støytiltak i rød sone

Forsvarsbygg inviterer til informasjonsmøte for huseiere som støytiltak i rød sone.

Tid: mandag 11. februar kl. 17.30-19.00
Sted: Ørland kulturhus, møterom Balsnes


På informasjonmøtet vil Forsvarsbygg og Multiconsult blant annet orientere om:

  • naborapport
  • beregninger som ligger til grunn
  • oppstartsmøte og videre prosess
  • oppfølging underveis

Det vil være åpent for å stille spørsmål underveis i møtet.

Velkommen!

Du kan laste ned annonsen her:  annonse-infomote-stoytiltak-rod-stoysone-31.01.2019

Ber statsministeren løse floka

 

Ordfører Tom Myrvold hadde sammen med Trøndelag Høyre et møte med Statsminister Erna Solberg. Ett av temaene på det møtet var de uløste problemstillingene for landbruket i rød sone og i etterkant av møtet sendte ordføreren ut følgende pressemelding:

Ber statsministeren bidra til løsning for landbruket i rød støysone

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune hadde mandag kveld et klart budskap med seg da han møtte statsminister Erna Solberg for å diskutere en løsning for landbruket i rød støysone ved Ørland flystasjon.

– En delt bo-funksjon er den eneste måten å sikre opprettholdelse av et aktivt landbruk og samtidig ivareta kulturlandskapet i dette området, sier Tom Myrvold etter møtet med statsminister Erna Solberg.

Med delt bo-funksjon menes en løsning der gårdbrukerne i rød støysone får anledning til å fortsatt benytte våningshus på gården, samtidig som de får en delvis kompensasjon til å skaffe seg en bolig utenfor den mest belastede støysonen. Dette er en løsning som er ønsket av Ørland kommune, og som også støttes av Støygruppa Ørland.

– Ved å gi aksept for denne løsningen, så skaper man en vinn-vinn situasjon for alle parter. Husdyrhold og melkeproduksjon kan opprettholdes. Vi slipper at området blir et spøkelseslandskap. Vi sikrer landbruksverdiene og viktig matproduksjon for kommende slekter. Og ikke minst, en løsning slik vi ber om sparer storsamfunnet ved Forsvarsbygg for utgifter både på kort og lang sikt, sier ordfører Myrvold.

Helt siden Stortinget sommeren 2012 vedtok å etablere kampflybasen for F-35 på Ørlandet har kommunen vært opptatt av å ivareta innbyggerne i prosessen knyttet til etablering av nye støysoner.
– Det har vist seg å være spesielt vanskelig å få gehør for den beste og billigste løsningen for landbruket i rød støysone. Vi har ved flere anledninger lansert vårt forslag for ledelsen i Forsvarsbygg, men føler alt for ofte at vi har snakket for døve ører, sier ordfører Tom Myrvold.

Etter møtet med statsminister Erna Solberg mandag kveld, samt oversendelse av et klargjørende dokument til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, håper Myrvold nå at de to vil bidra til at forslaget fra Ørland kommune når gjennom.
– Som i så mange andre saker, så er det også i denne sånn at det er de som rammes som best kjenner på problemene og ser løsningene. Vi plikter å lytte, og denne gang håper jeg det er fornuften som seirer, avslutter ordfører Tom Myrvold i Ørland kommune.

Se vedlegg for nærmere forklaring av kommunens forslag til delt bo-løsning!

Ønskes ytterligere kommentarer, kontakt ordfører Tom Myrvold, tlf. 488 67 329