Konkurs hos entreprenør i støyisoleringsprosjektet

 

– Vi fikk beskjed om konkursen den 3. mai, opplyser eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase Carl Oscar Pedersen til Fosna Folket

Fosna-Folket skrev mandag om konkursen til Einar Brekstad AS. 36 ansatte er berørt av konkursen.

I gang med 30

Forsvarsbygg opplyser til Fosna-Folket at Einar Brekstad AS i fjor høst startet på jobben med å støyisolere 69 boliger ved Ørland flystasjon.

– Einar Brekstad AS har per i dag kommet i gang med 30 av boligene hvorav 25 er ferdigstilt. De fem som er påbegynt, men ikke ferdige hyrer vi inn en annen entreprenør til å ta. Vi må få tak i noen som kan gjøre det fort, sier eiendomssjef Pedersen.

Ny anbudskonkurranse

Arbeidet på de 39 boligene som Einar Brekstad AS ikke har kommet i gang med, vil nå bli forsinket.

– Vi må følge reglene for offentlig anskaffelse, og dermed må vi lyse ut en ny anbudskonkurranse for disse 39 boligene, sier Pedersen til Fosna Folket.

Han tør ikke si det sikkert, men anslår at arbeidet med de 39 siste boligene kan komme i gang rett over sommeren.

Optimist

Forsvarsbygg har mål om å bli ferdig med støyisoleringen av alle boligene i gul støysone i løpet av året. Eiendomssjef Pedersen har fortsatt god tro på at det kan gå. Likevel er han åpen om at konkursen til Einar Brekstad AS kan føre til at tidsplanen sprekker.

– Det kommer an på kapasiteten i markedet og om det er entreprenører som kan ta jobben i den aktuelle perioden, men vi ser optimistisk på dette, sier Pedersen.