Støygruppa Ørland

Etter ønske fra Forsvarsbygg og Ørland kommune har innbyggerne i gul og rød støysone i Ørland organisert seg i kretsvise grupper med et felles styre. Støygruppa Ørland har som mandat å ivareta interessene til de som ønsker dette i forhold til de utfordringer innbyggerne får med den nye kampflybasen for jagerfly. Støygruppa Ørland vil arbeide tett og konstruktivt sammen med Forsvarsbygg og kommunen. Styremedlemmene er sammensatt fra tillitsvalgte som er valgt fra de ulike kretser

Følgende styre ble valgt den 27/1-2013:

  • Leder        : Hans Kristian Norset (norset@fosen-transport.no) mob: 917 17 000
  • Nestleder: Edgar Alsaker
  • Styremedl: Karl Erik Sørensen (leder landbruk)
  • Styremedl: Lars Raanes (leder bolig)
  • Styremedl: Vidar Hoff
  • Styremedl: Arnstein Mikkelhaug
  • Styremedl: Stein Eriksen
  • Styremedlem: Haldis Kirkbakk

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.