Informasjon fra folkemøte 28 september 2021. Frist for påmelding nærmer seg

Tirsdag 28 oktober ble det avholdt folkemøte i Ørland Kulturhus der ca 200 personer deltok.

Støygruppa hadde en innledning og forklarte vår rolle i saken og du  kan se presentasjonen her:  Folkemøte 28 sept 2021 SGØ

Advokatene våre hold sine innlegg og kunne blant annet informere om at beregninger fra Forsvarsbygg viser en drastisk økning i tiden støyen er over 60 og 67 dB. Forverringen strekker seg fra fra 200-900% med mest økning på Garten.

Basert på de nye opplysningene som har kommet frem den siste tiden så mener SGØ at flere enn de som er påmeldt så langt bør vurdere deltakelse.

Ønsker du å få tilsendt presentasjonen som advokatene holdt på folkemøtet, ta kontakt med de på nabolov@svw.no

Endelig påmeldingsfrist er satt 12 oktober. Dette på grunn av at søksmål vil bli tatt ut før 1 desember og en trenger den tiden for å forberede saken.

Det er en risiko for at saken kan være foreldet etter at denne fristen har gått ut, så det er ikke sikkert en vil nå frem med et krav på et senere tidspunkt.

Det er advokatene våre i hhv Simonsen Vogt Wiig og Seeland Orwall som gir råd om deltakelse. Hvis du mener at din eiendom har fått en forverring etter at de nye kampflyene har kommet,  anbefaler vi dere om å ta kontakt med advokatene våre på epost nabolov@svw.no for å få rådgivning.