Advokathjelp

 

–          Støygruppa Ørland har nå valgt sine advokater Simonsen Vogt Wiig og Orwall Advokater.

–          Disse står nå kostnadsfritt til disposisjon for Støygruppas grunneiere.

–          I samråd med Forsvarsbygg så er det enighet om å starte arbeidet for de som har privatboliger og deretter for de som vil selge landbruksareal.

–          Deretter vil turen komme til landbrukseiendommer. Normalt vil rød sone bli påbegynt først, men unntak vil nok skje.

–          Aller først vil Støygruppa Ørland jobbe tett sammen med advokatene for å starte arbeidet med å lage grunnlaget for de ERSTATNINGSRETTSLIGE PRINSIPPENE, før vi starter med forhandlingene for den enkelte eiendom.

–          Ellers er det opp til den enkelte grunneier om man vil be om advokathjelp via Støygruppa, eller kontakte advokatene direkte på de mailadresser dere finner vedlagt.

–          Støygruppa vil også bemerke at vi foreløpig er avhengig av Forsvarsbygg sin godkjenning på hvor mye advokatbistand vi kan sette inn i dette arbeidet, slik at vi alltid må utnytte våre advokater mest mulig effektivt.

–          Håper derfor at alle som vil ha hjelp får dette, og at evt. spørsmål som dere skulle ha rundt bruk av advokathjelp kan rettes til Støygruppen Ørland.

 

I  dette dokumentet finner du kontaktinformasjon til advokatene:

Info til alle beboere fra advokatene 2013-04-24