Entreprenør Einar Brekstad vant kontrakt om støyisolering

Fosna-Folket melder at Forsvarsbygg har tegnet ny kontrakt i støyisoleringsprosjektet. 

F.v: Daglig leder Terje Brekstad i Ørland-entreprenøren Einar Brekstad as og plan- og eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase Carl Oscar Pedersen i forbindelse med kontraktsigneringen.  (Foto: Forsvarsbygg)

Foto: Fosna Folket

 

Ørland-entreprenøren Einar Brekstad as signerte denne uka sin første kontrakt for støytiltak rundt oppgraderingen av Ørland flystasjon som Norges hovedbase for F-35.

– Det er en liten del av omsetningen vår, men vi har luktet på dette markedet. Nå høster vi erfaringer fra denne første kontrakten vår i denne runden med støytiltak rundt Ørland flystasjon. Det kommer flere anbudsrunder og vi posisjonerer oss mot dem, sier Terje Brekstad, som er daglig leder i Einar Brekstad as.

11. september signerte Forsvarsbygg og Einar Brekstad kontrakt for utførelsen av støytiltak på 71 boliger i den gule støysonen rundt Ørland flystasjon. Kontrakten har en verdi på 14,6 millioner kroner ifølge Forsvarsbygg.

Les mer på Fosna-Folket.no

Tøffe forhandlinger om landbruket i Rød sone

Forhandlingene om innløsing av landbrukseiendommer i rød sone pågår.  Det er 17 gårdsbruk som er med nå i første runde. Ingen har så langt blitt enige med Forsvarsbygg og leder av Støygruppa, Hans Kristian Norset betegner prosessen som svært krevende.

Til Nrk sier han: 

– For det første driver gårdeierne en næringsvirksomhet på eiendommen sin. Næringen vil bli mye vanskeligere å drive når de må flytte fra eiendommen sin. For det andre er det følelser i det. Det er tross alt frivillig om man vil selge, men med de løsningene som Forsvarsbygg legger til grunn, så føler mange at det er en tvang å selge, fortsetter han.

Gårdbruker Karl Erik Sørensen er ikke med i første runde, men understreker at dette er en meget spesiell situasjon som er vanskelig å sette seg inn i:

– Jeg tror det er veldig vanskelig å sette seg inn i hvordan folk har det når de må ta avgjørelser som dette, forteller Karl Erik Sørensen.

Støygruppa følger situasjonen og bistår i forhandlinger. Vi håper at en kan finne gode og fleksible løsninger, men rammene som Forsvarsbygg forholder seg til gjør at mange nå føler at gården blir lagt ned og fraflyttet.