Ingen vil drive med husdyr i rød sone

 

I Fosna Folket den 23 november 2017 kan vi lese om at forhandlingene for bøndene i rød sone har begynt.

– En tredjedel av de 34 gårdbrukerne i rød støysone driver med husdyr. I en anonym undersøkelse ønsker ti av tolv å drive med husdyr og jordbruk videre i rød støysone. Ingen av dem vil fortsette med husdyr hvis de ikke kan fortsette å bo på gården, sier Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa Ørland.  Les videre