Fritidsboliger får støytiltak

 

Forsvarsbygg melder om at Kommunal og moderniseringsdepartementet har konkludert i saken om fritidsboliger og støytiltak. Konklusjonen er at også disse boligene har krav på tiltak. Dette fremgår av en pressemelding fra Forsvarsbygg som vi gjengir her.  Støygruppa er fornøyd med at det endelig kom en avklaring og at også eiere av fritidsboliger nå har krav på tiltak.  Les videre

Forsvarsbygg svarer på kritikken – gårdeier gir tilsvar til Forsvarsbygg.

I etterkant av siste ukes medieoppslag om landbruket på Ørlandet går debatten videre som leserinnlegg i avisene.  Plan og Eiendomsjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen har skrevet dette leserinnlegget i Adresseavisen den 4 desember 2018. Dagen etter svarer en av familiene som er berørt. Aid Grande  har skrevet et tilsvar til Pedersens leserinnlegg. Vi gjengir begge innleggene her på våre nettsider.  Først Forsvarsbygg så Aid Grande

Les videre

Kommunalministeren svarer Kirsti Leirtrø

Bilderesultat for kirsti leirtrø

For en tid tilbake stilte stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø et spørsmål til Kommunal og moderinseringsminister Monika Mæland om hvorvidt hun mente det er nødvendig med ny reguleringsplan for Ørland Flystasjon for å få til fleksible løsninger for landbruket på Ørlandet.

Statsråden mener at det trolig ikke vil løse problemet, og at Forsvarsbygg har ansvar for å løse dette. Du kan også lese om saken i Fosna Folket.

Les videre