Forfatterarkiv: Støygruppa Ørland

Ingen vil drive med husdyr i rød sone

 

I Fosna Folket den 23 november 2017 kan vi lese om at forhandlingene for bøndene i rød sone har begynt.

– En tredjedel av de 34 gårdbrukerne i rød støysone driver med husdyr. I en anonym undersøkelse ønsker ti av tolv å drive med husdyr og jordbruk videre i rød støysone. Ingen av dem vil fortsette med husdyr hvis de ikke kan fortsette å bo på gården, sier Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa Ørland.  Les videre

Torsdag 2 november lander F35 på Ørland

 

Torsdag 2 november så skal de første F35 flyene lande på Ørlandet.  Dette blir en merkedag i Ørlandets historie og en stor milepæl for Luftforsvaret.

For støygruppa er dette også en milepæl og vi ønsker flyene velkommen til Ørlandet. Samtidig så har vi nå tydelige forventininger til at de siste uløste sakene for landbruk og fritidsboliger nå løser seg.

Vi ønsker Luftforsvaret lykke til med den nye investeringen.

 

Støymålere rundt Ørland Kampflybase må på plass

 

Nå er tiden snart kommet for at tidenes investering i Luftforsvaret blir en realitet for befolkningen på Ørlandet. De første F35 kommer snart og Støygruppa Ørland ønsker flyene velkommen til Ørlandet. For oss har det vært 5 år med masse arbeid der vi har fått muligheten til å påvirke mange saker, men vi er ikke fornøyd før alt er på plass.  Les videre