Forfatterarkiv: Støygruppa Ørland

Nytt spørsmål fra Kristi Leirtrø

Arkivbilde av stortingsrepresentat Kirsti Leirtrø (Ap) på plass i landets øverste folkevalgte organ på Løvebakken i Oslo.  (Foto: Snorre Berg)

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø har sendt inn et nytt spørsmål til Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland. Denne gangen etterspør hun statsrådens syn på hvorvidt Ørland Kommune bør starte en ny prosess med reguleringsplan for å få til fleksible løsninger for gårdbrukerne.  Når svar foreligger vil vi legge ut dette. Les videre

Åpent møte om vern i rød sone

 

Ørland Kommune arrangerer et åpent informasjons og dialogmøte tirsdag 30 oktober 2018

Tema for møtet er vern av bygninger i rød støysone.

Tid for møtet er kl 1800 – 1930 

Sted for møtet er Møterom Balsnes, Ørland Kultursenter.

Ørland Kommune ønsker alle interesserte velkommen til møte.

 

Kritikk mot regjeringen fra stortingsrepresentant Kristi Leirtrø

 

Arkivbilde av stortingsrepresentat Kirsti Leirtrø (Ap) på plass i landets øverste folkevalgte organ på Løvebakken i Oslo. 

            (Foto: Snorre Berg)

Stortingsrepresentanten er kritisk til håndteringen og etterspør mandat.

– Jeg blir forundret fra regjeringens side om at man ikke er på banen. Jeg synes det begynner å bli nok, det har vært nok lenge. Her sitter regjeringen med hendene i fanget og har ikke gjort noen ting, sier Kirsti Leirtrø til Fosna-Folket

Fredag 21 september sendte hun et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som ministeren dermed må svare på. Les videre

Forsvarsbygg har påklaget saken om fradeling i rød sone

 

 

Fredag 21 september besluttet Forsvarsbygg å anke Ørland kommunes enstemmige vedtak om ikke å tillate fradeling av tomten under en bolig som Forsvarsbygg kjøper som del av støyoppgjøret rundt Ørland flystasjon. Dette melder Fosna Folket på sine nettsider

Klagen er omfattende og går over 14 sider. Forsvarsbygg er sterkt uenig i Ørland Kommune sitt vedtak om fradeling av tomter på gårdsbruk i rød sone. Forsvarsbygg ønsker å fradele tomter på vernede hus i rød sone for å sikre seg eiendomsretten til disse.. Ørland kommune på sin side
har sagt at dette er i strid med Jordlovens bestemmelser og har følgelig avslått søknaden.
Klagebrevet ble sendt kommunen fredag 21 september men det var først unntatt offentlighet. Dette er nå opphevet og vi legger ut dette brevet.
Du kan laste ned og lese klagen her Klage Forsvarsbygg