5 tanker om “Støykart

 1. May Britt Hanstad

  Hei!
  I forbindelse med møte i Landbruksgruppa denne uka viste Forsvarsbygg nye utkast til støykart og flymønster.
  Har dere tilgang på disse og mulighet for å legge de ut her, så er det bra!

 2. Liss Mari Solem

  Hei!
  Så fort Forsvarsbygg har oversendt presentasjon, vil den legges ut her.
  Mvh Støygruppa Ørland.

 3. Jon H

  Hei,
  Veldig bra at dere har denne sida!

  Jeg ser at støykartene baserer seg på årsgjennomsnitt (ref. http://www.orlandstoy.no/wp-content/uploads/2014/06/Samlet-info-om-st%C3%B8y.pdf og retningslinje T-1442.

  Hvor treffende er dét for støyulempen? I støydirektivet er det uttalt at andre måleperioder bør brukes i tillegg hvis støyen ikke er jevn, eksempler som nevnes i bilag 1 pkt 3 er bl.a. «mindre enn 20% av dagene», «weekend».

  Slik jeg forstår Forsvarsbyggs foreløpige støyrapport fra 2013, så vil det være et vesentlig skille mellom øvingsperioder og andre perioder. Til vanlig er det stille både helg, kveld, natt og sommerferie (rapporten pkt 6.3), mens det er mye mer støy i treningsperioder (typisk mai-juni, oktober-november, rapporten pkt 6.4).

  Derfor har Forsvarsbygg på noen av støykartene tegnet inn hvor mye større gul og rød støysone er i «travel periode», se figur 6-1, 6-2 og 6-3. (http://www.forsvarsbygg.no/globalassets/global/kampflybase/stoy.pdf)

  Det argumenteres til og med i pkt 6.4 for at T-1442 ikke er egnet alene som metode for å beregne støyulempe. («Ut fra dette kan det synes som om støyparametre og metodikk i gjeldende retningslinje T-1442 alene ikke er tilstrekkelig for saksbehandling og vurdering av støy fra militære flyplasser/kampflybaser hvor trafikkmønsteret gjennom året varierer slik det gjør på Ørland»)

  Kjenner dere til om Forsvarsbygg har publisert oppdaterte støysonekart som skiller mellom «travel» og «normalperiode», eller har Forsvarsbygg valgt å se bort fra merknadene i støyrapporten sin?

  Vet dere om det er beskrevet noe sted hvordan flygingen antas å fordele seg over året (antall dager i hver av månedene, antall helger) og over døgnet (antall netter, kvelder)?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.