Forsvarsbygg har påklaget saken om fradeling i rød sone

 

 

Fredag 21 september besluttet Forsvarsbygg å anke Ørland kommunes enstemmige vedtak om ikke å tillate fradeling av tomten under en bolig som Forsvarsbygg kjøper som del av støyoppgjøret rundt Ørland flystasjon. Dette melder Fosna Folket på sine nettsider

Klagen er omfattende og går over 14 sider. Forsvarsbygg er sterkt uenig i Ørland Kommune sitt vedtak om fradeling av tomter på gårdsbruk i rød sone. Forsvarsbygg ønsker å fradele tomter på vernede hus i rød sone for å sikre seg eiendomsretten til disse.. Ørland kommune på sin side
har sagt at dette er i strid med Jordlovens bestemmelser og har følgelig avslått søknaden.
Klagebrevet ble sendt kommunen fredag 21 september men det var først unntatt offentlighet. Dette er nå opphevet og vi legger ut dette brevet.
Du kan laste ned og lese klagen her Klage Forsvarsbygg

Entreprenør Einar Brekstad vant kontrakt om støyisolering

Fosna-Folket melder at Forsvarsbygg har tegnet ny kontrakt i støyisoleringsprosjektet. 

F.v: Daglig leder Terje Brekstad i Ørland-entreprenøren Einar Brekstad as og plan- og eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase Carl Oscar Pedersen i forbindelse med kontraktsigneringen.  (Foto: Forsvarsbygg)

Foto: Fosna Folket

 

Ørland-entreprenøren Einar Brekstad as signerte denne uka sin første kontrakt for støytiltak rundt oppgraderingen av Ørland flystasjon som Norges hovedbase for F-35.

– Det er en liten del av omsetningen vår, men vi har luktet på dette markedet. Nå høster vi erfaringer fra denne første kontrakten vår i denne runden med støytiltak rundt Ørland flystasjon. Det kommer flere anbudsrunder og vi posisjonerer oss mot dem, sier Terje Brekstad, som er daglig leder i Einar Brekstad as.

11. september signerte Forsvarsbygg og Einar Brekstad kontrakt for utførelsen av støytiltak på 71 boliger i den gule støysonen rundt Ørland flystasjon. Kontrakten har en verdi på 14,6 millioner kroner ifølge Forsvarsbygg.

Les mer på Fosna-Folket.no

Tøffe forhandlinger om landbruket i Rød sone

Forhandlingene om innløsing av landbrukseiendommer i rød sone pågår.  Det er 17 gårdsbruk som er med nå i første runde. Ingen har så langt blitt enige med Forsvarsbygg og leder av Støygruppa, Hans Kristian Norset betegner prosessen som svært krevende.

Til Nrk sier han: 

– For det første driver gårdeierne en næringsvirksomhet på eiendommen sin. Næringen vil bli mye vanskeligere å drive når de må flytte fra eiendommen sin. For det andre er det følelser i det. Det er tross alt frivillig om man vil selge, men med de løsningene som Forsvarsbygg legger til grunn, så føler mange at det er en tvang å selge, fortsetter han.

Gårdbruker Karl Erik Sørensen er ikke med i første runde, men understreker at dette er en meget spesiell situasjon som er vanskelig å sette seg inn i:

– Jeg tror det er veldig vanskelig å sette seg inn i hvordan folk har det når de må ta avgjørelser som dette, forteller Karl Erik Sørensen.

Støygruppa følger situasjonen og bistår i forhandlinger. Vi håper at en kan finne gode og fleksible løsninger, men rammene som Forsvarsbygg forholder seg til gjør at mange nå føler at gården blir lagt ned og fraflyttet.