Klagebehandling utsatt etter beskyldning om saksbehandlingsfeil

Forsvarsbygg har søkt om å få fradele tomta på et hus i rød sone der huset er vernet. Dette ble avslått av kommunestyret og nå har Forsvarsbygg klaget på dette vedtaket. 

Kommunestyret skulle, i møte på torsdag 25/10-18, behandle klagen på vedtaket om fradeling i rød sone. 

Det var sendt inn en klage og administrasjonen hadde laget et omfattende saksfremlegg til møtet med forslag om å ikke ta klagen til følge. Du kan lese saksfremlegget her: Klagebehandling Ørland Kommune

Fosna Folket rapporter at klagebehandlingen ble utsatt. Bakgrunnen for dette er at Forsvarsbygg sendte inn et brev i forkant av møtet der de anklaget kommunen for grov saksbehandlingsfeil. Helseaspektet i saken var ikke godt nok belyst står det i klagebrevet. Du kan lese klagebrevet her. Klage på vedtak om å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av bolighus – 5015 74 6

På bakgrunn av dette så rådet Ordfører Tom Myrvold kommunestyret om å utsette saken til neste møte slik at administrasjonen fikk sett på denne klagen.