Kommunalministeren svarer Kirsti Leirtrø

Bilderesultat for kirsti leirtrø

For en tid tilbake stilte stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø et spørsmål til Kommunal og moderinseringsminister Monika Mæland om hvorvidt hun mente det er nødvendig med ny reguleringsplan for Ørland Flystasjon for å få til fleksible løsninger for landbruket på Ørlandet.

Statsråden mener at det trolig ikke vil løse problemet, og at Forsvarsbygg har ansvar for å løse dette. Du kan også lese om saken i Fosna Folket.

Spørsmålet var som følger:

Kirsti Leirtrø (A): I 6 år har landbruket i rød støysone på Ørland ventet på avklaring om støyoppgjøret i forbindelse med etablering av Norges nye kampflybase. Det er avklart at det skal drives landbruk i støysonen. 
Mener også Kommunal og moderniseringsdepartementet at det er riktig med en ny reguleringsplanprosess i Ørland kommune om ønsket om fleksible og individuelle løsninger skal kunne gis fra Forsvarsbyggs side?

Statsråden har nå svart på dette spørsmålet vi vi gjengir dette her:

Monica Mæland: Reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon definerer akseptabelt støynivå for eksisterende støyfølsom bebyggelse utenfor kampflybasen. Der støykravene i reguleringsplanen ikke kan oppnås ved bygningsmessige tiltak, får grunneiere tilbud om innløsning. Grunneiere som takker nei til tilbud om innløsning, skal ifølge reguleringsplanen sikres innendørs lydnivå på 42 dB.

Ved Kommunal- og moderniseringsdepartementets behandling av reguleringsplanen i 2015, ble det lagt vekt på at det er lite ønskelig å videreføre støyfølsom bebyggelse i rød støysone på grunn av de høye utendørs støynivåene.

Det er Ørland kommune og Forsvarsbygg som har ansvar for oppfølging og gjennomføring av den vedtatte reguleringsplanen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i tvil om en endring av planen vil løse de utfordringene som har oppstått, dersom man fortsatt skal legge til grunn de faglig anbefalte støykravene for våningshus. Dersom partene likevel mener det er nødvendig å endre støykravene eller andre forhold i planen, kan de selv ta initiativ til dette.