Forsvarsbygg har påklaget saken om fradeling i rød sone

 

 

Fredag 21 september besluttet Forsvarsbygg å anke Ørland kommunes enstemmige vedtak om ikke å tillate fradeling av tomten under en bolig som Forsvarsbygg kjøper som del av støyoppgjøret rundt Ørland flystasjon. Dette melder Fosna Folket på sine nettsider

Klagen er omfattende og går over 14 sider. Forsvarsbygg er sterkt uenig i Ørland Kommune sitt vedtak om fradeling av tomter på gårdsbruk i rød sone. Forsvarsbygg ønsker å fradele tomter på vernede hus i rød sone for å sikre seg eiendomsretten til disse.. Ørland kommune på sin side
har sagt at dette er i strid med Jordlovens bestemmelser og har følgelig avslått søknaden.
Klagebrevet ble sendt kommunen fredag 21 september men det var først unntatt offentlighet. Dette er nå opphevet og vi legger ut dette brevet.
Du kan laste ned og lese klagen her Klage Forsvarsbygg