Permanente støymålere på plass

I siste møte i Koordineringsutvalget for støysonene så kunne Forsvarsbygg fortelle at nå har permanente støymålere endelig kommet på plass.  Det skal være to støymålere innen for gjerdet og en mobil som vil bli plassert ut på forskjellige steder for å kartlegge støybildet.  Dette melder Fosna-Folket

Støygruppa har etterspurt dette over lengre tid og vi er nå glade for at dette endelig kommer på plass. Det vi enda ikke har fått svar på er hvordan Forsvarsbygg har tenkt å rapportere tilbake støybildet.

Ser vi på Oslo Lufthavn så er det månedlige rapporter som legges ut på internett. Der kan en lese om utviklingen i støy, og også antall avvik fra flymønsteret.  Støygruppa tviler vel på at det blir like gjennomsiktig som Avinor da Luftforsvaret trolig vil holde tilbake det de mener er  sensitiv informasjon.

Vi er lovet en grundig redegjørelse på dette fra Forsvarsbygg og vil legge ut informasjon om dette når vi får den.

—-

Lars Arne Raanes

SGØ