Åpent møte om vern i rød sone

 

Ørland Kommune arrangerer et åpent informasjons og dialogmøte tirsdag 30 oktober 2018

Tema for møtet er vern av bygninger i rød støysone.

Tid for møtet er kl 1800 – 1930 

Sted for møtet er Møterom Balsnes, Ørland Kultursenter.

Ørland Kommune ønsker alle interesserte velkommen til møte.