FVS Entreprenør fikk fjerde kontrakt på støyisolering

Tirsdag signerte Forsvarsbygg og Fvs entreprenør kontrakt om utføringen av støytiltak på 67 boliger i den gule støysonen rundt Ørland flystasjon. F.v: Carl oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase og Trond Magnus Brekstad, daglig leder i Fvs entreprenør.(Foto: Forsvarsbygg kampflybase)

– Vi er veldig glade for å få inn en ny entreprenør som skal utføre støytiltak for oss. Det er artig at en lokal entreprenør kommer inn for å utføre denne jobben etter å ha vunnet en åpen anbudskonkurranse, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase.

Tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastslått at Forsvarsbygg skal tilby støyreduserende tiltak til bygninger med støyfølsom bebyggelse i områder i tilknytning til Ørland flystasjon som har fått beregnet nytt lydnivå som følge av baseutvidelsen som overskrider et bestemt lydnivå.

Boligene som overstiger lydgrensene ligger i det som kalles gul støysone.

Tidligere har Forsvarsbygg inngått tre kontrakter på totalt 105 boliger i den gule støysonen med Byggmester Strand, som har vunnet de første tre anbudskonkurransene, senest i juli i år.

I den fjerde anbudskonkurransen utkonkurrerte ørlandsbedriften FVS Entreprenør Byggmester Strands tilbud.

LES OGSÅ: Byggmester Strand skal også gjennomføre støytiltak i entreprise 3

67 boliger

I pressemeldingen for den fjerde kontraktsrunden skriver Forsvarsbygg at aktuelle støytiltak som omfattes av kontrakten kan være «utskifting av ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med støysårbar bruk (oppholdsrom). Det kan også være behov for å gjennomføre tiltak på vegger og/eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver enkelt bolig for å følge reguleringsbestemmelsene».

Denne fjerde entreprisen omfatter 67 boliger og arbeidet skal være ferdigstilt ett år etter oppstarten på arbeidet nå i høst.

Du kan lese mer på Fosna-Folket.no