Vi har løst 18 saker sammen med Forsvarsbygg. Nå mangler bare de siste…!

 

Siden Støygruppa ble etablert høsten 2012 så har vi vært med på å påvirke resultatet i 18 viktige saker for beboere på Ørlandet. Vi er fornøyd med det vi har fått til så langt, men vil ikke gi oss før alt er på plass.

I Fosna Folket 10 oktober 2017 sier leder av Støygruppa ,Hans Kristian Norset følgende:

Så langt har vi løst alle de 18 sakene vi har diskutert sammen, Støygruppa og Forsvarsbygg. Jeg regner det som 1,5 saker som står igjen. Rett til støytiltak på fritidsboliger regner jeg som en halv sak siden reguleringsplanen til Ørland kommune er klar på at alle skal få støyisolering. Det andre er den vanskeligste saken som også er den med de største følgene. Det er landbruket, sier Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa Ørland.

– Det hadde vært veldig positivt å løse de siste 1,5 sakene før første F-35 lander. Da hadde vi løst alt utenfor stasjonsgjerdet før flyene kommer, fortsetter han.

Etter planen skulle forhandlingene om gårdseiendommer starte opp den 23 oktober. Det er nå enighet om å utsette dette til den 9 november.

Vi er blitt enige om å utsette oppstarten av forhandlingene fjorten dager. Så har vi lagt opp til et litt høyere tempo så vi kommer i mål til det planlagte tidspunktet før jul. Det blir to dager med samtaler hver uke frem til da, sier Norset til Fosna Folket

Støygruppa har tatt saken om innløsning og videre drift av gårdene i den røde støysonen opp til minister-nivå politisk.

Det er antakelig snakk om en prinsipp-sak for Forsvarsbygg. Politikerne må gi nye og klare rammer som gjør at Forsvarsbygg får lov til å gi gode og klare løsninger for landbruket, sier Norset.

Målet er en løsning der Forsvarsbygg har anledning til å gi en mer fleksibel løsning enn å løse inn boligen på et gårdstun for å så rive den og erstatte næringsulempen ved å bo et annet sted enn på gården.

– Vi har snakket med forsvarsministeren. Og sist lørdag fikk Karl Erik Sørensen og jeg også en uformell prat med landbruksministeren i forbindelse med NM i sau på Austrått. Han lovet å ta saken med til sitt departement for å se nærmere på løsningsforslaget som Ørland kommune og Støygruppa sammen har laget for at bøndene fortsatt kan få drive landbruksvirksomhet i rød støysone, forteller han til Fosna Folket.