Presentasjoner fra folkemøtet om støyisolering

 

20170307-DSCN1811

Støygruppa takker alle for oppmøtet i kveld. Det var nesten fullsatt sal og stort engasjement under presentasjonene.

Folkemøtet ble innledet av vår konsulent i Rambøll, Åsmund Flagstad som informerte om støyisolering og hva Rambøll tilbyr av tjenester.

Du kan lese presentasjonen her:

Presentasjon Rambøll folkemøte 07.03.2017

Dernest hadde Forsvarsbygg to presentasjoner, der den første omhandlet generell info om prosjekt og støyisolering, og dernest en noe mer detaljert presentasjon fra Multiconsult som omhandlet mer om prosessen og kost/nytte vurderinger

Du kan se presentasjonene her:

Presentasjon Forsvarsbygg folkemøte 07.03.17

Presentasjon Multiconsult folkemøte 07.03.17

Ørland kommune hadde en presentasjon om sin rolle og hvor de står i dette arbeidet.

Presentasjon Ørland kommune folkemøte 07.03.17

Avslutningsvis ble det satt av noe tid til spørsmål fra salen. Støygruppa vil takke alle for oppmøtet og en spesiell takk til foredragsholderne for sine innlegg.