Et nytt Røros?

Daniel Johansen og Silje Taftø Pedersen. Foto: Fosna Folket

Historiker Daniel Johansen og Kulturminneforvalter Silje Taftø Pedersen jobber for tiden med å se på muligheten for å flytte tun i den hensikt å bevare gamle hus fra støysonen på Ørlandet.

Riksantikvaren har fattet interesse for saken, og støygruppa håper at dette kan løse seg. Det er mange tun som har vært flyttet en gang før, og det bør være mulig også i disse dager.  Andre statlige etater som for eksempel Statens Vegvesen gjør dette ofte og det bør ikke være noe hinder for å gjøre dette også på Ørlandet.

Under vises et kart over Grande fra 1796, der det var en liten landsby.  Kan vi få en ny lignende landsby på Ørlandet?

Utsnitt av landsbyen på Grande 1796

Utsnitt av landsbyen på Grande 1796

Du kan lese hele saken på www.fosna-folket.no