Rød sone før og etter riving av hus?

 

På Ørland Kultursenter så er det i disse dager en utstilling som omhandler historiske bygninger i rød sone. Det er mye lokalhistorie som er skildret der.  I utstillingen er det en presentasjon som viser hvordan rød sone kan bli endret etter at Forsvarsbygg har revet ca 200 hus. Du finner en tilsvarende presentasjon basert på bildemateriale vi har fått fra utstillingen. Som dere ser så kan endringene bli veldig drastiske, og Støygruppa Ørland jobber for at dette skal bli redusert til et minimum.

Bildene er tatt av Airphoto Fosen og er redigert av kulturminneforvalter Silje Taftø Pedersen og historiker Daniel Johansen.

Besøk gjerne utstillingen på kultursenteret og sjekk nettsidene til Ørland Kultursenter. Der finner du masse historie om husene som befinner seg i rivingsonen.