Kommunestyret må bestemme på utsiden av gjerdet

 

Karl Erik

 

 

 

 

 

Støygruppa mener at sivile rettigheter må gjelde på utsiden av gjerdet av kampflybasen. Forsvaret må gjør de de selv ønsker på kampflybasen, men på utsiden av gjerdet så må kommunestyret og kommunal forvaltning trekke grensene for hvordan samfunnet skal være. 

Fredag 5 februar var Karl Erik Sørensen fra Støygruppa intervjuet av Nrk Trøndelag.

Du kan høre intervjuet med Karl Erik Sørensen her

 

STØYKRAV+ØRLAND+02

Direktør i Forsvarsygg, Olav Dobloug kommenterer også at erstatningsnivåer er riktige og passende, noe som følges opp i en kommentar fra leder i Støygruppa, Hans Kristian Norset.  Mange mener tilbudet som Forsvarsbygg legger på bordet er for lavt, men godtar det for å komme videre i livet.  En konsekvens av dette er at flere har fått trangere økonomi.

Du kan høre intervjuet med Hans Kristian Norset her