Støyisolering av hus – Brev til Ørland Kommune

 

For en tid tilbake så sendte Støygruppa et brev til Ørland Kommune der vi påpeker noen problemstillinger rundt støyisolering av hus og vurdering av hvorvidt Forsvarsbygg sine kommende tilbud om isolering vil være gode nok eller ikke.

Problemet er at det er ikke samme rettigheter i forhold til loven rundt støyisolering av hus som det er ved innløsing der en har krav på egen takstmann og advokathjelp.

Vi har derfor forventninger til at Ørland Kommune kan bidra med hjelp til innbyggerne her.

Du kan lese brevet her Henvendelse Orland Kommune 

Vi avventer svar på dette og vil komme tilbake med informasjon om denne saken som nå begynner å bli aktuell.