Debatt med ordførerkandidatene

Møte med politikere

Onsdag 9 september hadde Støygruppa et møte med listetoppene fra alle partier på Ørland der det ble diskutert saker som vi mener er viktige å ha på agendaen i tiden som kommer.

De som stilte fra partiene var:

Senterpartiet: Finn Olav Odde

Fremskrittspartiet: Bjørnar Dahlberg

Venstre: Stian Tyskø

Arbeiderpartiet: Knut Ring

Høyre: Tom Myrvold

Kristelig Folkeparti: Signhild Storlien Lund

Sosialistisk Venstreparti: Øyvind Næss

Her følger et referat fra møtet med de spørsmål og svar som ble debattert.

Støygruppa Ørland representerer innbyggere i gul og rød støysone på Ørland. I disse områdene er det mange ulike ønsker og krav, og det er viktig at alle skal være fornøyd med løsningene som de blir tilbudt. Siste godkjente arealplan for området viser at flere hus skal få mulighet for innløsning, og flere hus kommer innen gul støysone.

Biskopen er involvert og støtter innbyggerne sterkt. Kommunen har prosjekt-ansatt kulturminneforvalter og innleid konsulent fra riksantikvaren. Disse skal jobbe med hva som bør bestå av kulturminner, kulturlandskap og historisk bebyggelse.

møte med politikere2

  • Første spørsmål handler om bekymring for videre drift av gårder i rød støysone. Noen vil drive videre, om de har mulighet til å få seg en sekundær bolig utenfor sonen. Karl Erik Sørensen legger frem ytringen om at et statlig inngrep fort ender opp som et statlig overgrep. Hva vil dere gjøre om Forsvarsbygg blir «for ivrig» i jobben sin? Hva kan dere gjøre for at det ikke skal skje?

SP: Har hatt mye tanker rundt dette. Takker Støygruppa for det viktige arbeidet som hittil er gjort. Jobbe godt med arealplan og lover å sette foten ned. Vil gjerne ha tilbakemelding fra Støygruppa om slike situasjoner.

H: Ønsker å tilbakevise og støtte så godt man kan. Relaterer fra jobben, der de også har sine kamper mot Forsvarsbygg. Ønsker samarbeid om disse problemene i departement og på Stortinget.

KRF: Alle skal ivaretas med kommunens støtte. Kommunen har ikke vært involvert nok hittil.

AP: Stort og komplekst spørsmål. Bruke fylkesmannen sin støtte, da den enkelte politiker ikke kan gjøre så mye. Viktig å holde det varmt, og er avhengig av varsling og åpen dialog.

  • Flere av innbyggerne ønsker å beholde husene sine i rød støysone, og ha en sekundær bolig utenfor. Da sparer Forsvarsbygg på rivekostnadene. Hvordan stiller dere dere til dette?

AP: Personlig enig med gruppa. Bruke arealplan for det den er verdt, venter svar fra Jan Tore Sanner om uklarheter i arealplan. Har utfordret Fylkesmannen i forbindelse med ny oppbygging av hus som har brent ned innenfor sonen.

SV: Ønsker å bevare dette flotte kulturlandskapet, og synes registrering av eiendommer er viktig. Ønsker at flest mulig bygg skal bestå.

H: Utnytte arealplan og jobben kulturminneforvalter gjør. Løsningene skal tjene innbyggerne og ikke Forsvarsbygg sine interesser. Være med å påvirke løsningene til innbyggernes fordel.

KRF: Ønsker gode løsninger som passer flere. Og passe på at man har retrettmulighet om løsninger man har valgt ikke fungerer. Det vil si at man uansett ikke skal sitte igjen med et verdiløst hus, om man gikk for isolering i rød støysone. Vil sloss for dette!

AP: Mye privatrettslig problemer her. Hvordan kan kommunen være en støttende part, når man ikke har økonomi til det. Synes det var synd at punkter i miljøoppfølgingsplan ble avvist. Kommunen bestemmer uansett rivebestemmelsene. Viktig med tilbakemelding til politikerne.

FRP: Vanskelig når staten ikke er enig med seg selv, og kommunen sitter fast i midten. Ønsker en dialog rundt felles forhandlingsplattform.

SP: Forholder oss til arealplan og regelverk. Ser på Støygruppa som en fagkomite for politikerne. Ønsker likt for likt ved innløsning. Har du et hus på 120 m2, så skal du sitte igjen med et hus på samme størrelse. Viktig med god dialog mellom partene.

V: Viktig å ikke akseptere overtramp men å hjelpe innbyggerne. Ønsker ikke at folk blir gjeldsslaver. Viktig å ta vare på enkeltmennesket oppi dette.

  • Snart står isolering av hus i gul sone for tur. Slik det ligger an nå, kan Forsvarsbygg selv bestemme hvor mye hvem som skal få isolering. Hvordan kan kommunen hjelpe her? Byggesaksbehandling?

SP: Vil søke midler for at kommunen skal hjelpe.

FRP: Vil at utenforstående skal håndtere disse sakene, men at kommunen søker midler for å få dette dekt.

SV: Vil at kommunen skal tilby faghjelp.

AP: Staten bør betale for hjelpen innbyggerne vil trenge.

KRF: Kommunen har brukt veldig mye på å få basen hit, så nå må kommunen ta sitt ansvar for disse innbyggerne.

V: Ønsker skjønnsmidler og en uhildet part.

H: Ønsker byggesaksbehandling for å beholde kompetansen innen dette området, da dette vil pågå over lengre tid.

  • Hvordan står dere i saken om gang og sykkelvei mellom Uthaug og Brekstad?

SP: Har det på programmet og har det som høyeste prioritet.

FRP: Har det i programmet.

SV: Vil jobbe for å finne midler til dette.

AP: 50 mill til gangvei er mye penger. Mener problemet bør tas videre regionalt eller sentralt.

KRF: Absolutt være med å lete etter midler til dette.

V: Støtter dette og selvfølgelig andre veier som også har dette behovet.

H: For gang og sykkelvei og mener det bare er å finne finansiering.

  • Marihøna barnehage sitter i samme situasjon som Hårberg Skole, og kan miste sin godkjenning pga av støy. De trenger en ny tomt, og ønsker da å en sentral lokalisering. Hvordan kan dere hjelpe Marihøna?

AP: Klar over situasjon og trenger Marihøna for å ha full barnehagedekning. Stiller tomter til disposisjon og ønsker en dialog med barnehagen, og om de vil utvide sin drift.

H: For lite fokus på Marihøna, med tanke på at de har de samme problemene som Hårberg Skole. Vil hjelpe Marihøna til å på en sentrumsnær lokalisering.

SP: Må behandles på lik linje med Hårberg. Vil gjerne ha tilbakemelding om ønsker for tomt. Marihøna er viktig for kommunens barnehagedekning.

KRF: Har bruk for alle barnehageplasser her i kommunen, og vil hjelpe Marihøna med en sentral plassering.

V: Opptatt av å støtte private barnehager, og synes det er viktig med sentrumsnærhet, da det mangler nå.

AP: Hadde håpet at Marihøna ble nevnt i Sanners plan, og ønsker å dra ned til Oslo for å få løftet spørsmålet opp.

Etter møtet kan vi konkludere med at alle parti vil støtte Støygruppa Ørland og medlemmene. Vi ønsker alle et godt valg og oppfordrer alle til å bruke stemmeretten.