Kategoriarkiv: Aktuelt

ERSTATNING ETTER NABOLOVEN – ØKT STØY ETTER KAMPFLYBASEN

På samme måte som bl.a. ved etableringen av Gardermoen som hovedflyplass, kan det på Ørland være grunnlag for erstatning til mange grunneiere etter nabolovens bestemmelser. Naboloven angir at tiltakshaver plikter å betale erstatning («verditap») for (støy)ulemper som påføres andre eiendommer over en viss terskelverdi. I tillegg gjelder enkelte andre vilkår. Les videre

Fylkesmannen tillater fradeling av våningshus i rød sone

Fosna Folket melder i sin nettavis i dag at Fylkesmannen har gjort sin vurdering av saken angående fradeling av våningshus på gårdseiendommer som er underlagt vern. 

På gårder med vernede boliger medfører det at man må skille ut en boligtomt midt på gårdstunet, som i utgangspunktet krever unntak fra de generelle bestemmelsene i Jordloven. Les videre