Bøndene i rød sone kjemper for å få til delt bofunksjon

 

I disse dager pågår det forhandlinger mellom Forsvarsbygg og bøndene i rød sone.  Noen er allerede sluttført, men en del gjenstår. Støygruppa har hele tiden arbeidet for å få til fleksible løsninger slik at også de som ønsker å bli boende kan få et realistisk tilbud.

Dette kaller vi delt bofunksjon. Det vil si at bonden, og hans familie, kan få en mindre bolig utenfor rød sone som de kan bo i når det støyer som verst.  Vi mener en slik løsning kan være med å opprettholde fortsatt drift av gårder i rød støysone, og at dette må komme som et alternativ for de som ønsker det.

TV2 hadde en sak på nyhetene for noen dager siden. Du kan se innslaget her: