God jul fra oss i Støygruppa

 

julestjerne

Året 2016 har snart passert og det har vært et hektisk år sett med støygruppas øyne. Selv om mange ting fortsatt er uavklart så ser vi positive tendenser og vi skal også i 2017 gjøre vår innsats for at det skapes gode løsninger på de tema som ikke er avklart enda.

I gårsdagens Fosna Folket så ble det publisert et leserinnlegg fra oss som vi gjengir under. Med dette så vil vi ønske alle sammen en riktig god og fredelig jul.

___________________________________________________________________________________________________

Støygruppa prøver så godt vi kan

Knut Ring skriver til slutt i sitt leserinnlegg den 15/12, «..en kan også undre seg om støygruppa ivaretar alle sine interesser?»

Med over 1000 beboere så er det ikke sikkert Støygruppa Ørland ivaretar absolutt ALLE like godt, men vi prøver så godt vi kan.

Støygruppa jobber for alles interesser innad i rød og gul støysone. Fokusområder har vært så forskjellig, men vi har holdt oss til det som er aktuelt.

I forkant av behandling av reguleringsplanen så jobbet vi mye med støytall og beregninger som skulle danne grunnlag for dagens støykart. Vi fikk lov til å komme inn med konstruktive innspill og noen justeringer ble gjort på bakgrunn av dette. Ett eksempel kan være at flyene må opp i 400 fots høyde før de kan svinge vestover. Dette sparer både på Brekstad og Grande/Garten for støy.

Når så støykartet var bestemt så var fokus rød sone og erstatningsnivå. Vi fikk engasjert advokater og har hele tiden jobbet for å få til en felles plattform for erstatninger. Her har vi ikke kommet i mål, all den tid Forsvarsbygg ser dette som helt unike saker. Vi har advart mot dette hele tiden og ser konfliktene komme som følge av ulik erstatning på relativt like hus.

Samtidig så har toget med støyisolering begynt å rulle for fullt. Her er det over tusen hus som skal befares og beregnes på kort tid. Prosessen har kan kjennetegnes med korte tidsfrister for huseier, kontrakter med mange juridiske finformuleringer som kan være vanskelig tyde. Her kom vi i inngrep og fikk endret en del slik at kontraktene er mer forståelig samt at rettsikkerheten til huseieren er styrket. Her har også kommunens rolle vær gjenstand for diskusjoner i blant annet koordingeringsutvalget for utvikling i støysonene, et utvalg som ble nedsatt for at kommunen skulle ha en fast arena for diskusjoner og drøftinger av utfordringer og muligheter i støysonene.

Nå for tiden har landbruket mye av vårt fokus. Der er det store utfordringer, større enn vi kanskje tror. 34 bønder står i fare for å få store endringer i sin gårdsdrift. I ytterste konsekvens så kan det medføre at gårder legges ned. Her er vi også inne i dialog md Forsvarsbygg på vegne av bøndene og håper vi nå kan få etablert en felles plattform for gårdene. Dette er mere komplisert enn en innløsing av en enebolig da eventuelle tap av næringsinntekter må tas med her. Vårt standpunkt er at det som er likt skal behandles likt og så får ulikhetene være en forhandlingsak for den enkelte.

Det er trist å høre om Marihøna Barnehage og det de sliter med. De har vår fulle støtte og vi har hele tiden ment at Forsvarsbygg må ordne opp etter seg på samme måte som de gjorde for Hårberg Skole. Dette har vi tatt opp de gangene vi har hatt møte med både Forsvarsbygg, og statssekretæren. Støygruppa mener blir helt feil at Staten v/ Forsvarsbygg legger flymønsteret over barnehagen for å unngå å innløse flere hundre boliger på Brekstad, og så stenger Staten v/Fosen Helse hele barnehagen pga flystøy, og så vil ikke Forsvarsbygg betale hva det koster å flytte barnehagen! Støygruppa kritiserte Forsvarsbygg for dette i sitt møte den 12. desember med statssekretæren, og ba han om å rydde opp i saken!

Dette er noen av de fokusområdene vi har jobbet og jobber med i gruppa. Vi gjør dette på frivillig basis og vi vet vi har gjort en forskjell både for mange når det for eksempel gjelder bestemmelser i blant annet reguleringsplan. Vi er også tilstede for enkeltpersoner som ringer oss og ber om råd en søndag kveld.

Vi har hele tiden søkt å være nøytrale i forhold til politisk farge noe vi mener vi har overholdt og som vi også skal fortsette med. For oss er det underlig at Knut Ring som også sitter i koordineringsutvalget for utvikling i støysonene sår tvil om vår agenda, for vi velger å tro at AP også vil være med å hjelpe oss fremover.

Til slutt så vil vi fra Støygruppa Ørland ønske alle en riktig God Jul, og vi lover å stå på for alle sammen så godt vi kan, også i 2017.

Støygruppa Ørland Lars Arne Raanes

Styremedlem