Marihøna Barnehage mister godkjenningen.

marihna-barnehage-g-og-j-og-hus02

Folkehelse Fosen trekker sin godkjenning av Marihøna Barnehage. Hvis ikke noe skjer før den tid, vil barnehagen blir nedlagt fra høsten 2017.

I brevet, som er signert av konstituert overlege Arnfinn Seim og miljøhygieniker Eli M. Mælan ved Folkehelse Fosen står blant annet følgende :

«Godkjenning gitt Marihøna musikk- og friluftsbarnehage i 2007, trekkes tilbake med virkning fra 1. november 2017. Dette gjøres på bakgrunn av en samlet vurdering av støyforholdene ved Marihøna barnehage. Sannsynligheten for mulig helseskade for barna, på kort eller lang sikt, anses for stor til at drift av barnehage er akseptabelt i dette miljøet.»

Du kan lese hele saken på www.fosna-folket.no