Ber landbruksministeren hjelpe Ørland-bønder

 

Sommervold legger ned

På nettsiden til Norges Bondelag kan en lese at 34 gårdsbruk ligger innafor en definert støysone rundt kampflybasen som er under utbygging på Ørland. Forsvarsbygg tilbyr å betale ut erstatning for alle bolighus i denne sonen, men avviser å dekke tapene bøndene vil få som følge av flytting.

I dag møtte Norges Bondelag og Støygruppa Ørland Landbruks- og Matdepartementet for å be om deres hjelp til å rydde opp.

– Vi er bekymra for at landbruksnæringa i dette gode jordbruksområdet kan bli kraftig redusert når forholdene blir så vanskelig, og krever at det gis kompensasjon til bøndene på Ørlandet som får økonomiske tap som følge av flytting fra gården sin, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

For bøndene er det snakk om økonomiske ulemper knytta til økt reisevei og manglende oppholdsrom på gården dersom boligen rives. Mange ser seg også nødt til å legge ned produksjonen.

– Det er krevende å drive melkeproduksjon dersom du bor 10-15 kilometer fra bruket, og mange ser seg nødt til å legge ned. Men Forsvarsbygg vil i dag dekke verken bortfall av næringsinntekt eller driftsbygninger som blir verdiløse. Det er dramatisk og en situasjon det er nødt til å ryddes opp i, sier Per Skorge