Nederland får F-35 på besøk for testing og støymåling

 

F35

I nettutgaven til Fosna-Folket kan vi lese at Nederland får besøk av to F-35 fly som skal utføre tester for støymåling rundt deres kampflybaser.

Støygruppa syns det er positivt at den nederlandske forsvarsministeren, Jeanine Hennis-Plasschaert,  har fått på plass en sånn test før flyene kommer for fullt. Hun setter et eksempel til etterfølgelse og vår forsvarsminister Ine Eriksen Søreide bør utnytte muligheten til å få flyene opp til Ørlandet før de returnerer til USA.

Det å føle på lyden fra flyene kan gi svar til mange om de vil bo eller flytte fra rødsonen.

Støygruppa vil kontakte myndighetene for å se om det kan la seg gjøre å få flyene opp til Ørlandet.