Orientering til kommunestyret i Ørland kommune 14 feb

 

IMG_7190

Støygruppa Ørland ble invitert til å holde en orientering for kommunestyret den 14 februar. fra støygruppa stilte leder Hans Kristian Norset, advokat Jon Settemsdal og gårdbruker Karl Erik Sørensen.

De hadde hver sine innlegg og politikerne fikk anledning til å stille spørsmål. Tilbakemeldingene som ble gitt i pausen var positive, og med ønske om videre kontakt mellom politikere og støygruppa.

Alle kommunestyremøter i Ørland Kommune blir filmet og ligger på nettsidene til Ørland Kommune.   Her er link til innleggene fra Støygruppa.

Presentasjonen som ble brukt finner du her: Kommunestyret Ørland 14 februar 2014