Reguleringsplan med konsekvensutredning er nå kommet.

 

Forsvarsbygg har nå overlevert Ørland kommune forslag til reguleringsplan og sammendrag av gjennomført konsekvensutredning, for utvikling av Ørland hovedflystasjon.

Her finner du alle rapportene. Den øverste er et kortere sammendrag av alle.

http://www.forsvarsbygg.no/Arkiv/2014/xx/