«Nå kommer endelig støykartene!» Artikkel i Fosna Folket.

ENDELIG PÅ RIKTIG VEI
Som det fremgår av artikler i både dagens Adresseavis og Fosnafolket går nå Ordføreren og politikerne ut og gjør kjent at de stiller støykrav til Forsvarsbygg. Ørland Støygruppe har i svært lang tid prøvd å få fokus på de forhold som omtales.
Dagens oppslag kan gi oss håp om at vi nå er på riktig vei og på lag med politikerne. Vi venter med spenning på hvordan Forsvarsbygg reagerer på utspillet. Vær imidlertid sikker på at Ørland Støygruppe fremover vil fortsette å øve påvirkning for best mulig utfall for de støyberørte.

Link til Fosna-Folket 16.01.14

http://www.fosna-folket.no/nyheter/article8968287.ece

Faksimile fra Adressavisen 16.01.14

adresseavisen_2014-01-16 9