Nytt støykart. Møte med Sintef og Forsvarsbygg

 

Flymønster  Flymønster

Mandag 14. oktober hadde støygruppa møte med representater fra Forsvarsbygg og Sintef m.fl.

Her deltok flere fra Støygruppa med masse gode spørsmål til flygemønster og støykart. Vi mener det var et godt og informativt møte som må gjentas.

Vi ba også om at vi kunne få arrangere folkemøter med samme tema i kretsene slik at alle kan få stille spørsmål til det som de fleste er opptatt av i vår gruppe, nemlig støy og støykart og virkninger av dette.

Vår subjektive konklusjon etter dette møte, er nok at det er masse som fortsatt er usikkert når det gjelder endelig form på støykartet. Det er ikke sikkert at det blir de store endringene på kartet når usikkerheter avklares, men vi mener det er svært viktig at kartet stemmer med virkeligheten som vi opplever.

En sak som kom frem på møtet var at det kunne bli problematisk å fly vestover utover i nord slik dagens støykart viser pga lav høyde over RAMSAR-område.  Dette er noe som trolig ville resultere i at støybilde flyttet seg mer mot Uthaug i et endelig støykart.

Konsekvensutredningen går sin gang, og er forventet ferdig rundt årskiftet. Vi forventer da å se at usikkerhetsmomentene vi har tatt opp via høringen blir avklart, og at støykartet reflekterer dette.