Møte med advokatene for de første 16

Det er nå satt opp 2 dager man 28. og tir 29. okt der våre advokater vil ha kontordager på Brekstad (evt hjemmebesøk) for å kunne ta kontakt med den enkelte av de 16 som nå har fått «brevet» som tidligere er omtalt.

Det betyr at arbeidet mot den enkelte eiendom er i gangsatt.

Nå har vi ikke glemt dere som tidligere har tatt kontakt med oss i Støygruppa og som ønsker spørsmål besvart fra oss eller advokatene evt Forsvarsbygg, – ifm at dere alt har solgt bolig, eller ber om redegjørelse for hva som skjer for den enkelte bolig da støykartet er i endring osv.

Dette er spm vi vil følge opp etter hvert før jul, men ytterligere boliger rekker vi nok ikke å ta med i «16-gruppa» nå.