Skattekurs for beboere i støysoner på Ørland!

«Ny kampflybase

Økonor og Støygruppa Ørland arrangerer temamøte med hovedvekt på skattlegging av erstatninger.

Vi har med oss advokat Svein Aalling som har lang erfaring innen dette fagfeltet og vil holde et todelt foredrag.

Første del vil omhandle regler for boligerstatning, mens resten av kvelden vil omhandle landbrukseiendommer og virksomhet knyttet til disse.

 

Kurset er torsdag 27. juni kl. 19:30 på Bakkeli Aktivitetssenter (tidl: Grande skole)

 

Påmelding ved innbetaling av kr 100,- til konto 4290 08 06137 innen 26.06. (merkes med navn)»