Folkemøte med Støygruppa Ørland og Forsvarsbygg 21. juni kl. 17.30 i Ørland Kultursenter!

Da er det klart for et siste folkemøte før sommerferien er igang. Møtet begynner kl. 17.30 i Ørland Kultursenter, og det starter med at Støygruppa Ørland forteller hvilket arbeid de har gjort i det siste og hva som står på vår plan fremover.

Tema for møte:

– Status nå ett år etter vedtaket

– Nytt støykart presenteres

– Flere i rød sone har kjøpt nytt hus, når utbetales

erstatning?

– Hva med gul støysone og støyisolering?

– Hvordan vil kommunen tildele tomter?

Det blir muligheter til å stille spørsmål.

Kl. 18.30 tar Forsvarsbygg over.

Ørland kommune vil også komme med egne representanter.

Vi håper mange får muligheten til å komme, og at dere har spørsmål klar, om det er noe dere vil vite mer om.

 

Støygruppa Ørland