Referater, plansjer og brev om arbeid innenfor støy for landbruk april 2013.

Det holdes jevnlig møter i Støygruppa Ørland. Dette gjelder både for styret, ressursgrupper og med de som driver landbruk. Her er en del referat og skriv fra landbruksseminar 2 som ble avholdt 20.03.2013.

130320 Møtereferat Tines rådgivningsprosjekt

130320 Plansjer Mina Mjærum Johansen

Landbruk_temamøte 2_1

130315 Mattilsynet vurdering av dyrevernaspekter

130320 Jordsmonnkartlegging

130320 Landbruksseminar 2 – møtereferat rev

130320 Landbruksseminar 2- deltakerliste