Folkemøte for alle i støysoner på Ørland 26.februar kl.19:00 i Ørland Kultursenter.

Denne kvelden vil programmet bli som følger:

– Orientering om arbeidet i grupperingene så langt.
– Organisering av grupperingene.
– Presentasjon av advokatene.
Simonsen, Vogt og Wiig, og Orwall og Co.
– Planprogrammet.
– Veien videre.
– Muligheter for å stille spørsmål.

Velkommen!

www.orwall.no og Simosen, Vogt og Wiig.