Informasjonsmøte om støytiltak i rød sone

Forsvarsbygg inviterer til informasjonsmøte for huseiere som støytiltak i rød sone.

Tid: mandag 11. februar kl. 17.30-19.00
Sted: Ørland kulturhus, møterom Balsnes


På informasjonmøtet vil Forsvarsbygg og Multiconsult blant annet orientere om:

  • naborapport
  • beregninger som ligger til grunn
  • oppstartsmøte og videre prosess
  • oppfølging underveis

Det vil være åpent for å stille spørsmål underveis i møtet.

Velkommen!

Du kan laste ned annonsen her:  annonse-infomote-stoytiltak-rod-stoysone-31.01.2019