Landbruket er satt under et urimelig press

Den siste tiden har frontene hardnet til mellom bøndene i rød sone og Forsvarsbygg.  Fire bønder har nå måttet signert avtale om kjøp uten at alle detaljer er klargjort fra Forsvarsbygg sin side.

Forsvarsbygg satte frist til 28 november for å signere kontrakt om innløsing av bolig. Dette uten at alle spørsmål som var stilt hadde blitt besvart.

I adresseavisen kan en lese om at ordføreren og bønder på Ørlandet er sjokkerte over Forsvarsbyggs opptreden i forhandlingene om erstatning for boliger i såkalt rød støysone. Selv stiller det statlige forvaltningsorganet seg uforstående til kritikken.

I om lag ett års tid har en gruppe bønder og Forsvarsbygg forhandlet om kontrakter på erstatning av boliger på landbrukseiendommer på Ørlandet. Prosessen beskrives av berørte bønder som sjokkerende, og Forsvarsbygg og deres representanter beskyldes for å bruke hersketeknikker i forhandlingsmøter.

Ordføreren i kommunen vil ha stortingspolitikere på banen for å ettergå Forsvarsbyggs metoder.

– Jeg kan ikke i min villeste forstand forstå at man kan godkjenne denne fremferden, er de klare ordene fra ordfører Tom Myrvold til Adresseavisen

Aid Grande: Sjokkert

Foreldrene til Aid Grande er blant de berørte i denne saken. Hun har odelsrett på gården, i likhet med sin søster Hebe, og har vært involvert i forhandlingene på vegne av sine foreldre. Etter flere møter med Forsvarsbygg det siste året føler de seg meget dårlig behandlet.

– Etter et par møter med dem sent i fjor, og i vår, var det fortsatt uenigheter og spørsmål. Da virket det som om de bare overkjørte oss. Vi hadde kommet et godt stykke på vei i forhandlingene, men etter over seks måneder etter siste møte, uten noen tilbakemelding eller informasjon, kom det plutselig et endelig tilbud om erstatning, sier Grande.

– Da ble jeg sjokkert. Vi trodde i det minste at vi skulle inn til nye forhandlinger, i og med at det fortsatt var flere uenigheter og ubesvarte spørsmål. De lager sine egne spilleregler og endrer dem fortløpende, fortsetter hun oppgitt til Adresseavisen

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø følger opp med et spørsmål til statsråden som er levert inn den 30 november:

Kirsti Leirtrø, Arbeiderpartiet, Sør-Trøndelag

Spørsmål:

Kirsti Leirtrø (A): Viser til henvendelse fra advokat Svein Aalling datert 2.11.18 med en orientering om situasjonen for innbyggerne i gul og rød støysone i Ørland kommune, og et konkret spørsmål til forsvarsministeren om han i svar på spørsmål nr. 2321 til undertegnede har feilinformert stortinget.
Mitt spørsmål blir derfor hva har statsråden har svart støygruppas advokat i saken?

Begrunnelse:

Situasjonen som gårdbrukerne står i er tøff og lite fleksibelt. Det beskrives godt i denne artikkelen der vi ser at gårdbrukerne nå føler seg presset til å signere en avtale uten å ha klarhet i konsekvensene av dette.

Forsvarsbygg: Ingen overraskelse dette.

Carl Oscar Pedersen er plan- og eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

– Jeg er uenig i beskrivelsen av at nye forhold har dukket opp sent i kontraktsforhandlingene. Dette har partene vært kjent med i lang tid og vi har diskutert mange problemstillinger over lang tid, sier han.

– Det er ingen overraskelser i avtalen vi har sendt ut. Vi er kjent med at man ikke er fornøyd med alle formuleringene. Vi fikk rett før fristen en del ytterligere spørsmål som ble vurdert, men vi sa nei til enda en utsettelse. Nå må det være mulig å bestemme seg, sier Pedersen til Fosna-Folket.

Ordfører mener prosessen kan rasere kulturlandskapet

– Vi føler oss usikre på om politikerne på nasjonalt nivå er riktig informert av byråkratiet og embetsverket. Vi er rett og slett redde for at prosessen med innløsning slik den gjøres nå, vil rasere kulturlandskapet og landbruket her på Ørlandet for all ettertid, sier Myrvold til Nrk.