Hus vernes best ved at de brukes.

Gårdstun eid av ForsvarsbyggGårdstun eid av Forsvarsbygg 

Kommunaldepartementet slo fast at 64 hus i rød støysone skal vernes. Forsvarsbygg jobber nå med å finne ut av hvordan de skal tilfredstille kravene til vern slik at rød sone ikke blir en spøkelsesbygd

Ørland Kommune er fornøyd med at de har fått medhold i sitt standpunkt i saken:– Jagerflyene skal være her i kanskje førti år, mens vi snakker om et kultur- og jordbrukslandskap som har eksistert i over tusen år, og da kan man ikke brakklegge eller sette landskapet i en slik forfatning at det ikke er mulig å tilrettelegge for eksistens i framtida, sier ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold til NRK.

Vi skal selvsagt ta ansvar for bygningene og ivareta vernebestemmelsene hvis vi innløser vernede bolighus, sier eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen til NRK.

– Gårdbrukere på Ørland ønsker å ta vare på bolighusene på gården, men ha mulighet til på komme seg unna den verste flystøyen ved å ha for eksempel en leilighet utenfor rød støysone, sier leder i Støygruppa Hans Kristian Norset til NRK.

 

Dette gårdstunet er innløst og eid av Forsvarsbygg. Kommunen mener dette er et skrekkeksempel på hvordan de ikke ønsker det skal bli på gårdene rundt kampflybasen.  FOTO: TARIQ ALISUBH

Gårdstun eid av ForsvarsbyggForsvarsbygg vil nå ha en intern prosess der de skal komme opp med en plan for hvordan bygningene skal vedlikeholdes. Her vil etterhvert kommunen bli en par de ønsker å samarbeide med. Å sitte med et vernet bygg som ikke blir brukt er et dårlig vern sier Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg. Hør intervju med Støygruppa, Ordfører Tom Myrvold og Forsvarsbygg.