Byggmester Strand vant ny kontrakt for støyisolering

(Foto: Jakob Ellingsen)

Forsvarsbygg melder på sine nettsider at Byggmester Strand har vunnet anbudskonkurransen på entreprise 5.

Støytiltak på bygg utanfor basen – entreprise 5 – omfattar totalt 161 hus og har ein kontraktssum på ca. 62 mill. inkl. mva. Dette er norgeshistoriens største kontrakt innenfor støyisolering.  Entreprenøren vil gå i gang med forberedelser og oppmåling umiddelbart.

Entreprise 1-3 har blitt utført av Byggmester Strand AS og har total utgjort ca. 105 hus. Entreprise 4 har omfatta 67 hus og blitt utført av FVS Entreprenør AS.