Fritidsboliger skal ha støyisolering mener Støygruppa

 

 

Fosna Folket har en oppfølging av pressemeldingen om fritidsboliger der Forsvarsbygg har tatt en beslutning om å ikke støyisolere fritidsboliger.

Støygruppa er uenig i denne tolkningen og finner det både underlig og unødvendig at de gjør sin egen vurdering av reguleringsplanen uten å snakke med kommunen om dette.

I våre møter med kommunen har vi fått høre i klartekst at fritidsboliger skal ha krav på støytiltak.  Som vi har sagt tidligere så er det bare ett svar som er godt nok for oss og det er at alle i støysonene skal få støytiltak. Alt annet vil bli påklaget og forfulgt helt til topps.

Vi hadde håpet at saken skulle være løst før jul, men vi ser nå at dette vil dra ut i tid. Uansett så følges denne saken helt ut fra vår side.