Folkemøte og åpen dag i kulturhuset . Oppdatert med agenda

 

 

Forsvarsbygg, Støygruppa Ørland,

Ørland kommune og Ørland flystasjon 

INVITERER TIL

INFORMASJONSMØTE OG ÅPEN DAG

I FORBINDELSE MED UTBYGGINGEN AV ØRLAND FLYSTASJON

 

Informasjonsmøte: Tirsdag 13. juni kl. 18.00
Ørland Kultursenter, Store Sal

Åpen dag: Onsdag 14. juni kl. 12.00 – 18.30
Ørland Kultursenter, Black Box

Agenda for informasjonsmøtet:

Orientering av kommunen: Tilrettelegging for bolyst og næringsvekst.
Orientering av flystasjonen: Aktiviteter og virksomhet i tiden fremover.
Orientering av Forsvarsbygg: Status for utbyggingen av kampflybasen, videre utvikling av          flystasjonen, samt tiltak innenfor og utenfor stasjonsgjerdet.
Orientering av Støygruppa: Innløsning av bolighus på gårdsbruk og erfaringer med pågående støyisolering.

 

Representanter fra kommunen, Ørland flystasjon, Støygruppa Ørland og Forsvarsbygg vil holde innlegg og svare på spørsmål, fra salen under informasjonsmøtet og fra de som besøker åpen dag.

 

Vel møtt!