Forsvarsbygg åpner for erstatning

 

Karl Erik

Fosna-Folket melder i dag at Forsvarsbygg åpner for erstatninger dersom husd.rundersøkelsen avdekker ulemper for bøndene i rød sone. Bonde Karl Erik Sørensen uttaler at nå er det grunnlag for å delta i undersøkelsen.

I torsdagens utgave av Fosna-Folket så uttaler professor Inger Lise Andersen fra institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås i Østfold –  jeg-tror-bestemt-at-husdyrholdet-kan-fortsette-i-stoysonen ,uttaler hun til avisen. inger-lise-andersenØrland har et flott og lettdrevet landbruksareal, og det vil være veldig synd å ikke drive videre også i de støyutsatte områdene, sier Andersen.

Hun er opprinnelig ørlending, men jobber som professor ved . Andersen håper fortsatt på at flere gårdbrukere med husdyrhold i rød sone skal si ja til å delta.

Direktør Olaf Dobloug sier at dersom den nye husdyrundersøkelsen i rød støysone avdekker ulemper som følge av flystøy så vil Forsvarsbygg forhandle om tiltak eller erstatning.

Sitat fra artikkelen i www.fosna-folket.no

Trenger rettslig grunnlag

– Vi i det offentlige må ha hjemmel for å gi erstatning i slike saker. Er det rettslig grunnlag for avbøtende tiltak eller erstatning vil Forsvarsbygg gå i forhandlinger om dette, sier direktør kampflybase Olaf Dobloug i Forsvarsbygg.

Dobloug understreker at det er Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) som har bestemt at Forsvarsbygg skal gjennomføre oppfølgende undersøkelser i forhold til mulige ulemper flystøy fra kampflybasen får for husdyr i støysonen. Forsvarsbygg  har engasjert Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Akershus til å utføre en slik undersøkelse. Det er professor Inger Lise Andersen, selv opprinnelig ørlending, som skal lede arbeidet.

Sa tvert nei

Så langt har de aktuelle gårdbrukerne som er med i Støygruppa Ørland sagt nei til å delta ut fra to hovedargument. Det ene er at de ikke mener det er gitt lovnader om avbøtende tiltak eller erstatning for eventuelle ulemper. Det andre er at de mener undersøkelsen vil ta for langt tid. Professor Andersen har senere sagt at det vil bli publisert rapporter fortløpende underveis i undersøkelsen.

I tillegg til at NMBU er faglig ansvarlig for undersøkelsen peker Dobloug på at også Mattilsynet samt kommunale og fylkeskommunale landbruksmyndigheter er engasjert.

– Landbruket er viktig

– Dette er et viktig tema for landbruket på Ørlandet, og det er viktig at landbruket kan videreføres. Usikkerheten er vanskelig, og vi vil forsøke å få fram konklusjoner så tidlig som mulig, sier Dobloug. Av den grunn trekker han fram at det er viktig å komme i gang raskt, slik at man får gjort undersøkelser både før og etter at de nye kampflyene har kommet til Ørland. De første nye F-35 kampflyene skal etter planen ankomme basen i Ørland neste høst.

Bør starte i høst

– De nye flyene skal følge en ny korridor, og den ligger til grunn for reguleringsplanen. Det gjør det ekstra viktig å komme i gang med undersøkelsen i høst. NMBU er opptatt av å få gjort observasjoner i forbindelse med at det sveitsiske flyvåpenet kommer på sitt årlige høstbesøk til Ørland. De bruker flytypen F-18, som har et støybilde som av aktuelle fly minner mest om støybildet fra F-35, avslutter Dobloug.

– Viktig å stå samlet

– Nå har vi en god grunn til å være med på undersøkelsen, samtidig viser dette at det lønner seg å stå samlet, sier bonde Karl Erik Sørensen, som driver med produksjon av melk i rød støysone.

– Jeg kan ikke garantere at alle husdyrbønder i rød sone vil delta, men når vi får svaret fra Dobloug skriftlig så er vi klar til å gå videre, fortsetter Sørensen. Han legger ikke skjul på at han nå mener Støygruppa Ørland og bøndene med husdyr som er med i støygruppa har nådd fram med sitt budskap angående undersøkelsen i regi av NMBU.

– Tilnærmet likevekt

– Jeg føler at vi, ved å stå samlet, har oppnådd en tilnærmet likevekt når vi skal forhandle. Når også utførende forsker sier at undersøkelsen kan være ferdig til jul i 2018 i tillegg til at resultater skal publiseres fortløpende underveis, så forventer jeg at også Forsvarsbygg tar dette til etterretning. Det er viktig å komme i mål med denne undersøkelsen, sier Sørensen til Fosna-Folket.

– Veldig glad

– Jeg er veldig glad for å høre dette,. Undersøkelsen er til det beste både for gårdbrukerne og dyra, sier professor Inger Lise Andersen ved NMBU.

– Vi har allerede forberedt oss på å sette i gang, sier hun. og bekrefter at målet er å være ferdig med hoveddelen av undersøkelsen til jula 2018.