Referat fra møte i koordineringsutvalget for støysonene

 

F35

I dag var det møte i koordineringsutvaleget og vi legger ut referatet fra møtet her.

KOU-2016-04-14-protokoll

Av saker så hadde blant annet Forsvarsbygg en presentasjon av status på deres arbeid for tiden. Presentasjonen er referert i i referatet, men vi har etterspurt å få presentasjonen slik at vi kan legge den ut.