10 støyboliger får brev i posten

 

orland_soner (1)

Fredag 23 oktober stod det i Fosna-Folket at 10 huseiere nå vil få en henvendelse fra Forsvarsbygg om at de er plukket ut til å være forsøkshus til støyisolering.

Støygruppa syns det er positivt at dette arbeidet kommer igang, men vi har også våre bekymringer her.  Forsvarsbygg har leid inn Multiconsult som skal gjøre den faglige vurderingen av hvert enkelt hus.  Vi har foreløbig ingen grunn til å tvile på kompetansen som Forsvarsbygg har leid inn, men vi mener at vurderingen som Multiconsult gjør bør verifiseres av en nøytral part.

Hvis en ikke innehar spesialkompetanse på dette området selv, vil det være umulig for boligeieren å kunne ta stilling til om vurderingen rundt støytiltak er bra nok eller ikke.

Støygruppa ønsker derfor å komme i kontakt med de 10 som nå har fått henvendelse fra Forsvarsbygg. Dette for å kunne tilby råd fra vår side i denne prosessen.

Vi kan kontaktes på mail: post@orlandstoy.no