Ingen avklaring på støykrav før sommeren

 

Den 24. april i år ble det avholdt et samrådsmøte mellom Ørland Kommune og Forsvarsbygg. I møtereferatet kan vi lese at Forsvarsbygg har fått signaler om forsinkelser på avklaringen om støykravene.

Det ser ut til at vi ikke får noen  avklaring på støykrav før ferien.  Marihøna Barnehage er også nevnt i referatet, og det har heller ikke kommet noen avklaringer fra departementet der heller.

Vi har ikke mer detaljer om saken pr nå, men når vi har noe nytt om støykravene vil dette bli lagt ut på våre nettsider så raskt som mulig.

Klikk her for å lese referatet: Møtereferat samrådsmøte ØK-FB 240415