Møte for Landbruk 25 mars. Rettelse på tidspunkt.

Støygruppa inviterer alle eiere av landbrukseiendommer i rød og gul sone til et møte/workshop onsdag 25 mars kl 1900 i kulturhuset.

Vår advokat innen landbruk, Svein Aalling; vil delta på møtet.

Tema for møtet er:

– Forsvarsbygg har nå i 2015 startet oppkjøp av våningshus
– Nytt leilighetsprosjekt på Brekstad et alternativ? v/ Proa Eiend.
– Hvilke rettigheter har gårdbrukeren ? v/ advokat Svein Aalling
Gruppearbeid: Hva ønsker den enkelte gårdbruker ?
– Hvordan kan vi ivareta alles interesse v/ Støygruppa og Aalling

Du kan laste ned invitasjonen her.

Støymøte_mars_2015