Siste frist for kommentar på forslag til reguleringsplan Kampflybase Ørland er 1. september!

Det har vært møter rundt om i kretsene sist uke. Oppmøte var ikke spesielt bra, og det var heller ikke ny informasjon som kom frem på møtene. Forsvarsbygg har innsigleser til kommunenes plan med tanke på støy. Dette kan du lese her: http://82.194.217.73/Innsyn/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26ParamCount%3D1%26JP_ID%3D232048

 

Forvsarsbygg vil fjerne mest mulig av Ørland Kommunes krav i reguleringsplanen, og det ser ut til at de lykkes. Kom med dine innsigelser! Det er fortsatt litt tid til å gjøre det.

Om du vil se andre innsigelser eller dokument kommunen behandler i denne saken, så finner du de her: http://82.194.217.73/Innsyn/Modules/innsyn.aspx?mode=jp&SelPanel=1&ObjectType=ePhorteCase&VariantType=Innsyn&ViewType=Detail&Query=ePhorteCase.ID:30479

Støygruppa Ørland jobber med sine innsigelser i disse dager, og de vil komme ut på nettsidene når de er klare.

Ikke vær redd for å stille krav!